om oss

Vilka är vi?

FramtidNu är skapat av ungdomar – för ungdomar. Vi strävar efter att fungera som en bro mellan känslan av förtvivlan och hopp. Ungdomar emellan vet vi var svårigheterna ofta ligger och kan kommunicera på samma språk. 

Våra lärare studerar på Sveriges bästa gymnasieskolor och är kvalitetssäkrade utifrån A-nivå i undervisningsämnet om inte alla ämnen. Utöver detta efterfrågar vi en god kommunikationsförmåga samt en passion för lärandet.  Att vara duktig i undervisningsämnet är en sak men att kunna förmedla kunskapen på ett sätt som gör att informationen sitter kvar är en helt annan – studieglädjen och studietekniken är väsentlig. Detta är anledningen till varför vi ställer hårda krav på våra undervisare.

Teamet bakom

Historien

En 17 årig ung Elis Hodzic, studerande i andra ring på naturvetenskapsprogrammet på ProCivitas startade FramtidNu med intentionen att hjälpa så många som möjligt inom hans favoritämne matte. Elis har under sin skolgång alltid legat steget före andra och alltid haft högsta betyg inom matten. 

Med ett stort engagemang för att hjälpa andra såg han detta som en unik möjlighet att dela med sig av sin kunskap i en större skala. Företaget är unikt på så sätt att det arbetar utefter målbetyg. Detta innebär att  bolaget både passar dig som vill nå betyget godkänt, men även dig som behöver få den sista pusselbiten att falla på plats för att nå betyget “A”.

Väldigt tidigt i processen involverade Elis andra drivna ungdomar som har hjälpt honom att vidareutveckla företaget. Idag har bolaget har en variation av lärare så att kunden ska hitta den lärare som passar just dem. Alla lärare är kvalitetssäkrade utifrån betyg, pedagogisk förmåga och positiv inställning. Bolaget har utvidgat sitt sortiment och erbjuder läxhjälp inom andra ämnen än bara matte även om företagets spetskunskaper ligger inom matematiken. Företaget  erbjuder såväl individuella lektioner som lektioner i grupper av två eller tre individer.

Elis Hodzic VD FramtidNu

VÅRA projekt

Vi är ett företag som vill göra skillnad. Vi tror på en ljus framtid och hoppas kunna vara en stor del i det arbete som krävs för att befästa Sveriges plats som ett av de mest fantastiska länderna i världen.

Genom sponsorfinansierad verksamhet vill vi kraftsamla för att transformera utsatta bostadsområden till gemensamma mattecentrum som driver Sveriges utbildningsnivå i rätt riktning. Vi vill bryta onda trender som ökad segregation och faktumet att fler unga  drar sig till kriminalitet. Vi vill skapa något nytt och planerar därför följande:

  • Event där unga från utsatta bostadsområden kan ta del av vår läxhjälp kostnadsfritt.
  • Prestationsbelöningar till unga som lyckas förbättra sina studieresultat med hjälp av våra event.
  • Utbildning av elever som framgångsrikt gått genom undervisningen under våra event för att dessa elever hädanefter ska kunna undervisa på kommande event.
  • Skapa nya positiva cirklar som tar de negativa cirklarnas plats och på så sätt utveckla samhället.

VÅRA EVENT

Samarbeten med diverse sponsorer kommer för oss som företag öppna möjligheten att erbjuda läxhjälp helt kostnadsfritt till elever i utsatta bostadsområden. På så sätt når vi en bredare grupp människor men även mer hållbara långsiktiga resultat för Sveriges utbildningsnivå.

Eventen kommer anordnas på olika platser och vid flertal tillfällen per år. För varje event kommer det vara möjligt för elever från utsatta bostadsområden att ansöka om en plats. De elever som får en plats får automatiskt plats till ett antal event framöver. Dessa elever kommer därefter följa en planering uppdelad över dessa olika tillfällen.

Eventen kommer pågå under några timmars noga planerad tid. Eventen kommer innehålla lektioner, matpauser men även föreläsningar från en ny utvald gäst vid varje event.

Varje event kommer vara bemanat  ett antal lärare så att koncentrationen av lärare per elev inte överskrider förhållandet  1:3.

UTBILDNING AV ELEVER

Vi vill jobba för att bryta onda cirklar och främja en god samhällsutveckling. Vårt mål är att se till att goda cirklar tar onda cirklars plats.

Vi vill att de elever som framgångsrikt går genom våra läxhjälpsevent och höjer sina betyg ska ses som förebilder. Därför vill vi belöna de och kostnadsfritt erbjuda coachning och utbildning som gör det möjligt för dem att bli lärare och undervisa på event längre fram i tiden. Då kan de även berätta om sin resa och inspirera andra att genomgå samma resa. På så sätt skapar vi en god cirkel.

Utanförskap och segregation är ett stort problem i dagens Sverige. Ungdomar som lever i utsata bostadsområden får det svårare att klara skolan och få ett bra jobb i framtiden. Detta vill vi förändra.

Genom vårt arbete vill vi skapa ett klimat där utbildning och skola är något häftigt och där kriminalitet är lika avlägset som i vilken annan stadsdel som helst.

affärside

Företagets verksamhet kommer att vara läxhjälp med målet att göra läxhjälp så givande som möjligt. Detta ska utföras på så sätt att ambitiösa och kunniga elever med pedagogisk förmåga får chansen att undervisa och hjälpa andra elever. 

Genom att låta ungdomar och studerande lära ut till andra studerande ser man till att kunskapen sitter färsk hos den som lär ut. Dessutom har vi upplevt att det finns tendenser där barn förstår sig på andra barn bättre och även har roligare tillsammans. Just detta vill vi bygga vidare på.

Inför varje påbörjad undervisning erbjuder vi ett introduktionspaket till ett förmånligt pris. I vårt introduktionspaket ingår följande:

– Två träffar mellan lärare och elev

– Test av förkunskaper

– Individuell planering

– Målbetyg

Har du en Fråga?