You are currently viewing Kristina Kjär Helgstrand.

Kristina Kjär Helgstrand.

“Ella va en fantastisk hjälp till sonen som går i 9:an, hjälpte med struktur inför prov och ämnesspecifika frågor. Studie motivationen kom tillbaka med full styrka!”​