You are currently viewing Tillie Lehnsdal.

Tillie Lehnsdal.

Kan starkt rekommendera FramtidNu. Vår son som alltid haft väldigt svårt vid matematik har verkligen lyckats visa framsteg och känner sig nu motiverat för ämnet! FramtidNu förmå förklara på ett väldigt bra och lärorikt sätt så deras elever kan förstå och knäcka koden. Vi har aldrig varit så nöjda med någon annan.